O nama

OSNOVNI PODACI ZA GRADSKI BAZEN VELIKA GORICA

Površina zgrade bazena sa pratećim sadržajima u zgradi 3900  m²
U zgradi se nalaze 2 bazena:
BAZEN ZA PLIVAČE: 16,5 x 25,0 m, dubine 1,8 – 2,4 m
BAZEN ZA NEPLIVAČE I ŠKOLU PLIVANJA: 10,0 x 16,5 m, dubine =0,6 – 1,3 m
Uz bazen nalaze se tuševi sa pripadajućim sanitarijama, svlačionice i garderobe sa garderobnim ormarićima (321), svlačionica i tuševi za osobe s invaliditetom, spremišta, soba za nadzor i sl.
Prateći sadržaji u zgradi:
– trim dvorana
– uredski prostor
– wellnes centar
– caffe bar sa vanjskom natkrivenom terasom
Sadržaji izvan zgrade:
– bazenski trg, pješačke i kolne prometne površine
– sunčalište, zelene površine i prostor predviđen za buduću izgradnju vanjskog bazena
– parkiralište za 71 vozilo