Radno vrijeme Gradskog bazena za blagdane

24.12.2019.     08.00   –   12.00 sati

25.12.2019.     ZATVORENO

26.12.2019.     14.00   –   19.00 sati

27.12.2019.     06.00   –   19.00 sati

31.12.2019.     08.00   –   12.00 sati

01.01.2020.     ZATVORENO

06.01.2020.     09.00   –   19.00 sati

Leave a comment