BAZENSKI RED

• Prilikom svakog korištenja bazena svi se korisnici moraju najprije javiti na prijemni pult bazena, gdje dobivaju upute za korištenje i kretanje po bazenima. Također korisnici dobivaju i elektronsku narukvicu koja otvara garderobne ormariće. Prije izlaska iz bazena korisnik je dužan vratiti narukvicu na prijemni pult. Gubitak narukvice se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kn.

Korisnici moraju napustiti plivalište velikog i malog bazena najkasnije 20 minuta prije zatvaranja bazena 
(21.40 sati – radni dan, 18.40 sati – vikend ipraznici).


• ​Djeca do 12 godina starosti na bazenu moraju biti u pratnji punoljetne osobe

• Obvezno je tuširanje i prolaz kroz higijensku barijeru za dezinfekciju nogu prije pristupa na plohu bazena.

• Svi korisnici bazena dužni su nositi plivačku kapu za kosu

• Na bazenske plohe nije dopušteno ulaziti u bilo kakvoj obući, a prilikom održavanja sportskih svečanosti ili obilazaka bazena posjetitelji na cipele moraju staviti zaštitne navlake.

Radi održavanja higijene i u interesu sigurnosti svih korisnika u prostoru bazena zabranjeno je:
a) pušenje u svim prostorijama bazena
b) ulazak osobama pod utjecajem alkohola ili opojnih droga
c) korištenje bazena od strane neplivača osim bazena za neplivače uz pratnju roditelja ili trenera
d) unošenje staklenih ili drugih lomljivih predmeta
e) uvođenje kućnih ljubimaca u prostor bazena
f) konzumacija pića i hrane na plohama bazena
g) presvlačenje i odlaganje odjeće na bazenu
h) trčanje kroz garderobe i na plohama bazena
i) skakanje u vodu, ronjenje, igranje loptom, korištenje opreme bazena ili unošenje bilo kakve opreme na bazen, osim uz izričito odobravanje osoblja bazena
j) korištenje bazena u neprikladnim kupaćim kostimima
k) ulazak u bazen s kožnim i infektivnim oboljenjima
l) fotografiranje i snimanje, osim uz dozvolu osoblja bazena

• Organizirane grupe korisnika moraju imati voditelja, instruktora ili trenera koji preuzima odgovornost za njih i ima sljedeće obveze:
a) na prijemnom pultu moraju dočekati sve korisnike iz svoje grupe
b) na prijemnom pultu za grupe dobiva razmještaj u svlačionici i na plohama bazena te vodi grupu u svlačionicu i na plohe bazena c) osigurava red i disciplinu u grupi te upozorava članove grupe na pridržavanje odredbi kućnog reda
d) komunicira u ime grupe s osobljem bazena
e) po okončanju korištenja bazena vodi grupu do prijemnog pulta i odjavljuje korištenje bazena.

• Za vrijeme treninga na plivalištu mogu biti samo sportaši i treneri u sportskoj opremi koju koriste isključivo za vrijeme boravka na plohama bazena, a sve druge osobe (roditelji i sl.) mogu koristiti ulazni hol do recepcije i prostor caffe bara.

• Roditelji djece do 7 godina mogu kroz nečisti hodnik ući u prostor garderobe kako bi im pomogli u oblačenju i sl.

• Bazen se koristi na vlastitu odgovornost, te se u slučaju ozljeda korisnici bazena odriču bilo koje vrste potraživanja prema Ustanovi ŠRC Velika Gorica

• Korisnici bazena dužni su sami brinuti o svojim stvarima i vrijednostima.

• Preporučuje se u bazene ne unositi vrijedne predmete jer Ustanova ŠRC Velika Gorica ne odgovara za nestanak osobnih stvari korisnika ili nastanak štete na njima.

• Za neodgovorno ponašanje, namjerno oštećenje imovine i sl. snosit će se odgovornost, te će se prema slučaju s takvim postupati na zakonom predviđen način, odnosno za sva oštećenja počinitelj će snositi materijalnu i kaznenu odgovornost.

• Upute i odluke osoblja bazena obvezatne su za sve korisnike, a osobe koje ih ne poštuju mogu biti udaljene iz prostorija bazena.

• Gradski bazen u svakom trenutku zadržava pravo promjene rasporeda po prugama bez prethodnog obavještavanja zbog ekonomičnosti i organizacijskih razloga.

• Ustanova ŠRC Velika Gorica zadržava pravo zatvaranja bazena u bilo koje doba i bez prethodnog obavještenja iz tehničkih i organizacijskih razloga.

• Osobe koje se ne pridržavaju ovog bazenskog reda bit će udaljene iz prostora bazena.Uprava Gradskog bazena Velika Gorica