Završila obuka neplivača za školarce

U suradnji sa Gradom Velika Gorica završila je škola plivanja za učenike III razreda
Osnovnih škola sa područja Grada Velike Gorice. Tečaj plivanja održao se od 14. ožujka do 27. svibnja 2022. godine na malom bazenu uz stručni nadzor i vođenje naših učitelja plivanja
Katarine i Maria. Kroz školu plivanja prošlo je 200-tinjak neplivača, te je velika većina
uspješno završila tečaj te dobila zaslužene diplome.