Koronavirus

Najnovije upute za korisnike bazena po pitanju koronavirusa Read more
Read More

HIGIJENSKE MJERE

Poštovani korisnici radi higijenskih i zdravstvenih razloga molimo Vas pridržavajte se propisanih pravila. Read more
Read More