Sa tečajem plivanja završila prva grupa školarca

Sa školom plivanja završila je prva grupa neplivača 3. razreda Osnovnih škola i to OŠ
Šćitarjevo, OŠ Nikole Hribara i OŠ Velika Mlaka. Svi neplivači kroz tri tjedna u malom
bazenu odradili su 15 sati obuke uz stručni nadzor naših voditelja Maria i Borne.
Svim plivačima i plivačicama podijeljene su zaslužene diplome nakon tri tjedna obuke.
Druga grupa kreće sa školom plivanja nakon uskrsnih blagdana 8. travnja, a zadnja grupa svoj
će tečaj plivanja odraditi od 29. travnja do 17. svibnja.
Tečaj plivanja ove godine pohađa 160 neplivača svih 3. razreda velikogoričkih osnovnih
škola.